Van bouwplaats naar sfeervolle leefom­geving

De Terpen wordt woonrijp gemaakt

De wegen zijn aangelegd, de auto’s staan in parkeervakken en het groen geeft de straten kleur. De Terpen verandert van een bouwplaats in een sfeervolle leefomgeving: in de komende maanden wordt een groot deel van de buurt woonrijp gemaakt. Wat betekent dit? En hoe wordt dit aangepakt? Jarco Dijkslag vertelt erover. Namens de gemeente Kampen stuurt hij de werkzaamheden voor het woonrijp maken aan.

Nu een groot deel van de huizen in De Terpen is opgeleverd, start het woonrijp maken van de omgeving. “We leggen de definitieve verhardingen aan, zoals de straten, stoepen, pleinen en parkeervakken”, vertelt Jarco. “Ook plaatsen we lantaarnpalen en maken we de grond geschikt, zodat we dit najaar het groen kunnen planten. We maken de buurt helemaal af.”

Acht fases

In april startte het woonrijp maken van De Terpen. De werkzaamheden worden niet in één keer uitgevoerd, maar in acht fases. “Zo beperken we de overlast zoveel mogelijk. Door elke keer een klein deel van de omgeving aan te pakken, blijft de woonbuurt bereikbaar. Bovendien is de doorlooptijd van elke fase slechts drie tot vier weken.”

"Er is namelijk een eigen toegangsweg”

Werkzaamheden

Aannemingsbedrijf Borger uit IJsselmuiden voert de werkzaamheden uit. Elke fase begint met het verwijderen van de bouwstraat, zodat de regenwaterriolering en de kabels voor de lantaarnpalen kunnen worden aangebracht. Daar bovenop komt een puinverharding te liggen om verzakking tegen te gaan. Tot slot wordt het geheel afgewerkt met de bestrating, groenvakken en verlichting.

Slingerende straten

De werkzaamheden lopen tot en met het najaar door. “Wanneer we precies klaar zijn, weet ik niet”, zegt Jarco. “We merken dat dit project best complex is. Zo moeten we vanwege de slingerende straten veel stenen passend maken. Mede daarom besloten we om fase 3, het grootste werkvak in de planning, op te knippen. Dit om grip te houden op de bereikbaarheid en doorlooptijd. Wel startten we hierdoor een paar weken later dan verwacht met fase 4.”

Flexibele planning

Hoewel de fasering dus op papier staat, kan er soms iets veranderen. “We zijn onder meer afhankelijk van de oplevering van woningen. Pas als iedereen de sleutel heeft, komt er geen bouwverkeer meer in de straten en kunnen we beginnen. Blijkt straks bijvoorbeeld dat fase 8 eerder af is dan fase 7, dan passen we onze planning daar waar mogelijk op aan.”

Het Groene Burenerf

Het Groene Burenerf valt buiten de acht fases, omdat de bouw van de woningen daar nog moet starten. “Dat we dat deel van de woonbuurt op een later moment woonrijp maken, leidt niet tot extra overlast. Er is namelijk een eigen toegangsweg”, legt Jarco uit. “Hetzelfde geldt voor de Eigenwijze Terp. Voor dat deel wordt vanaf het Groene Burenerf een tijdelijke bouwstraat aangelegd, zodat het bouwverkeer niet door de definitief aangelegde straten hoeft te rijden.”

Betonpaden

Naast de straten richt aannemer Borger de hellingen van de terpen in, de zogenoemde taluds. Hierop worden deze zomer wandelpaden gemaakt. Een uitdaging, omdat de taluds achter de woningen liggen en beperkt bereikbaar zijn. “Ik verwacht dat we het beton voor de paden straks niet met grote vrachtwagens, maar met kleine zogenoemde rupsdumpertjes naar de betonmachine vervoeren. Mogelijk leggen we vooraf een puinverharding aan, zodat de taluds ook bij hevige regenval toegankelijk blijven.”

"Ik adviseer bewoners dan ook om regenwater de tuin in te laten stromen”

Hoe meer, hoe beter

In het najaar wordt het groen aangeplant. “We plaatsen dan onder meer de hagen bij de achtertuinen van de woningen. Deze hagen zetten we in speciale bomengrond, zodat ze goed kunnen groeien. Belangrijk, want op de terpen is het grondwater ver weg”, zegt Jarco. “Ik adviseer bewoners dan ook om regenwater de tuin in te laten stromen. De regenpijpen van woningen zijn eenvoudig boven de grond af te zagen. Hoe meer water er door de tuin loopt, hoe beter.”

Rekening houden met bewoners

Jarco geeft aan dat het woonrijp maken van De Terpen hoe dan ook tot overlast leidt. “De weg ligt open, er staan werkbusjes in de straat en op sommige momenten is er veel lawaai. Daar kunnen we niets aan doen. Uiteraard proberen we bij de uitvoering zoveel mogelijk rekening te houden met bewoners. Dat doen we zowel op eigen initiatief als op verzoek. Alle bewoners hebben een informatiebrief gekregen en kunnen bij vragen contact met ons opnemen.”

Vragen over het woonrijp maken?

Neem dan contact op met projectassistent Yvonne van Marle via y.vanmarle@kampen.nl of 06-51 25 81 38.

Fasering woonrijp maken