Puzzelstukjes vallen op hun plek bij herinrichting van Het Groene Hart

Er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan, maar inmiddels beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen. De contouren van het vernieuwde Groene Hart beginnen zichtbaar te worden. Mede dankzij de inspanningen van initiatiefgroep ‘Voor een kloppend Groen Hart’ gaat het een gebied worden waar het prettig sporten en recreëren is. Tegen het eind van dit jaar moet het fundament van Het Groene Hart gelegd zijn.

Met dank aan nieuwe zwembad

De herinrichting van Het Groene Hart is onlosmakelijk verbonden aan de nieuwbouw van Zwembad De Steur. Door de verhuizing van het zwembad, kwam het oude terrein van zwembad en ligweides vrij. “Zonder de bouw van het nieuwe zwembad, hadden wij niet op deze schaal het gebied opnieuw in kunnen richten”, zegt Gerja Rozendaal, projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen bij de gemeente Kampen.

Initiatiefgroep

Al in een vroeg stadium sloegen de actieve gebruikers van Het Groene Hart de handen ineen. Ze verenigden zich in initiatiefgroep ‘Voor een kloppend Groen Hart’. Men was blij met de realisatie van het nieuwe zwembad, omdat dit een ‘algemene upgrade van de kwaliteit’ van het gebied met zich mee zou brengen. Tegelijkertijd werd opgemerkt dat door de nieuwbouw Het Groene Hart nog niet zou ‘kloppen’. ‘Hoeveel glas, beton en landschap we ook maken, zonder gebruikers komt het Stadspark niet tot leven’, is geschreven in een visiedocument van de initiatiefgroep uit 2014.

Heel veel ideeën

De initiatiefgroep opperde daarom ideeën voor de herinrichting van het gebied waar de gebruikers enthousiast van zouden worden. Volgens Rozendaal zijn die ideeën ‘voor een heel groot gedeelte’ omarmd door het college en de gemeenteraad. Dat bevestigt wethouder Geert Meijering. “Er waren zelfs zoveel ideeën dat er ruimte te weinig zou zijn in Het Groene Hart. We hebben in een vroeg stadium vastgesteld dat niet alle plannen gerealiseerd konden worden, maar we hebben het wel zo goed mogelijk proberen te doen. Van het huidige ontwerp gaan heel veel mensen gelukkig worden.”

Van start

In 2016 is het bestemmingsplan formeel vastgesteld. Hiermee was duidelijk hoe er omgegaan moest worden met de ruimte die zou ontstaan door de verhuizing van De Steur. Het nieuwe zwembad werd in januari 2017 geopend: het oude pand werd tussen eind 2017 en het voorjaar van 2018 afgebroken. In juni 2019 stelde het college het definitieve ontwerp voor de uitvoering van het plan vast. Daarmee konden de aanbestedingstrajecten van start gaan.

"Er werd niets bezuinigd, dus het plan kon doorgaan."

Dwarsbomen

Niets leek de herinrichting van Het Groene Hart nog te kunnen dwarsbomen, totdat duidelijk werd dat de gemeente Kampen door tekorten op het sociaal domein moest gaan bezuinigen. “In november 2019 zou de nieuwe begroting vastgesteld worden. De gemeenteraad en het college gingen elke kostenpost afwegen. Zou er geld beschikbaar blijven voor de herinrichting van het gebied?

De gemeenteraad heeft aangegeven dat dit absoluut het geval moest blijven, omdat Het Groene Hart heel belangrijk is voor verschillende doelgroepen. Er werd niets bezuinigd, dus het plan kon doorgaan”, aldus Rozendaal.

"Straks biedt het gebied ons alles wat we willen: het wordt een prachtige plek om te sporten en te recreëren.”

Geen aangeharkt park

Het gebied moet een toegankelijk, open, landschappelijk park worden waar men al struinend tot rust kan komen. Wie denkt aan een identiek verlengstuk van het huidige Stadspark, zit er echter naast. Rozendaal: “Het Groene Hart wordt geen aangeharkt park. We willen niet alleen maar een strak gazon creëren, maar her en der mag het wat robuuster zijn. Dat hoort bij het gebied. Je ziet dat op oude kaarten dat er nooit iets gebouwd is in Het Groene Hart, omdat het altijd een nattig en moerassig gebied is geweest. Straks biedt het gebied ons alles wat we willen: het wordt een prachtige plek om te sporten en te recreëren.”

"Je ziet dat de puzzelstukjes op hun plek vallen.”

Eerste contouren zichtbaar

Inmiddels beginnen de eerste contouren van Het Groene Hart zichtbaar te worden. De sloten worden uitgegraven en de paden en bruggen worden aangelegd. “Mensen hebben lang geduld moeten hebben, want het is een project dat veel tijd heeft gekost. Het is mooi dat we nu kunnen zien dat er echt stappen gemaakt worden. Je ziet dat de puzzelstukjes op hun plek vallen”, zegt Rozendaal. Meijering: “Ik denk dat als ik later met pensioen ben ik nog steeds met een erg goed gevoel op dit project terug kijk. Ik hoop dat de inwoners en gebruikers tegen elkaar zeggen dat het echt de moeite waard is geweest om hier met elkaar aan te werken.”

De herinrichting van Het Groene Hart moet rond de jaarwisseling van 2021-2022 voltooid zijn.

"Ik hoop dat de inwoners en gebruikers tegen elkaar zeggen dat het echt de moeite waard is geweest om hier met elkaar aan te werken.”