Graven in Het Groene Hart:

“De grond die wij nu omroeren kan duizenden jaren oud zijn”

Na de zomer is er een start gemaakt met het grondverzet in Het Groene Hart. Watergangen en wandelpaden zijn inmiddels uitgegraven. Het terrein wordt nu gereedgemaakt voor de volgende stap. Marcel Borger van Aannemingsbedrijf Borger BV geniet met volle teugen van het werken in het gebied, waarvan de grond op sommige plekken nog nooit door mensenhanden omgewoeld is. Een vraag-antwoordgesprek met de aannemer.

Wat wordt er eigenlijk onder ‘grondverzet’ verstaan?

“Het woord geeft zelf het antwoord. Het gaat om het ontgraven, verplaatsen en verzetten van grond. We hebben bijvoorbeeld de oude locatie van Zwembad De Steur verhoogd, maar binnen Het Groene Hart zijn ook stukken verlaagd. Ook hebben wij de profielen uitgegraven voor de wandelpaden en sloten uitgebaggerd of verlegd en verbreed.

Grondverzet omvat zodoende een heleboel werkzaamheden. Zonder grondverzet kom je niet tot uitwerking van dit plan en zou het een onbeheersbaar gebied met allerlei bosschage geworden zijn.”

Hoe wordt het grondverzet precies uitgevoerd in het gebied?

“Op dagen waarop er hard gewerkt wordt, lopen er toch wel vijf of zes mannen rond. Zij bedienen de verschillende machines die firma Buijert ons geleverd heeft om het grondverzet gereed te krijgen. Het werk wordt bijna volledig met deze machines gedaan. We maken gebruik van een mobiele kraan en een tractor met een kieper, om de grond van de ene naar de andere plek te vervoeren. Een rupskraan graaft het gebied op de juiste diepte. Dit gebeurt aan de hand van een 3D-model, die de machinist als hulpmiddel kan gebruiken. Dat is echt fantastisch. Het alternatief zou zijn om met piketpaaltjes en lasers te werken, maar dat is best wel complex.”

Het nieuwe onderkomen van Duikteam De Oester verdwijnt onder een parkheuvel. Daar zal dan wel een hoop grond voor verzet moeten worden?

“Dat klopt. Daar is ongeveer 3.500 kuub voor nodig. Ook de plek waar vroeger het binnenbad van het oude zwembad lag is een halve meter opgehoogd. In Het Groene Hart worden ook een voedselbos en dierenweide gerealiseerd, maar daar verzetten wij geen grond voor. Daar blijft de oorspronkelijke aarde liggen.“

Waar komt al die grond vandaan?

“De grond die wij gebruiken, kwam vrij door het verlagen van de slootwallen. Ook het baggeren en verbreden van de sloten heeft grond op geleverd. Daarnaast is het terrein op enkele locaties iets verlaagd.

Bij dit project wordt geen grond aan- of afgevoerd. We noemen dat een ‘gesloten grondbalans’. Dat bespaart niet alleen een heel aantal transportbewegingen, maar is ook efficiënt.”

Was het vanaf de start van dit project de bedoeling om met een gesloten grondbalans te werken?

“Nee, eigenlijk niet. De gemeente was eerst van plan om grond af te voeren en teelaarde terug te laten komen, waar dan gras op kon groeien. Wij hebben een alternatief voorgelegd. Als we ter plekke de grondsoorten gaan mengen, dan levert dat een forse besparing op. De gemeente ging akkoord met ons idee. Er wordt goed meegedacht. Dat is mooi, want in de juiste harmonie kom je het verst met elkaar.”

Hoe is het om als aannemer in Het Groene Hart aan het werk te zijn?

“Het is erg mooi om in dit oude gebied te graven. Het Groene Hart bestaat veelal uit ongerepte grond. Het is mooi om te zien hoe die grond in elkaar zit, met al die veen- en kleilagen. Je ziet zo dat er bij de sloten nog nooit door iemand gegraven is, omdat daar bijvoorbeeld oude boomstammen in de veenlaag aangetroffen worden. Dat is best wel bijzonder. Op veel woningbouwlocaties waar wij grondwerk verrichten, is al eens eerder gegraven. Die bodem vertelt niks meer. Maar de grond die wij nu omroeren kan duizenden jaren oud zijn. Daar sta je niet elke dag bij stil.”

Wanneer is het grondverzet klaar?

“Ik vermoed dat wij tegen het einde van 2020 een heleboel werk gedaan hebben. Het wandelpad moet dan klaar zijn en de grond moet dan klaarliggen voor het inzaaien van het gras. Daarnaast zijn wij afhankelijk van de verhuizing van Duikteam De Oester. Als hun huidige clubgebouw weggehaald is, kan het grondverzet definitief afgewerkt worden. Komend voorjaar zal het vast helemaal klaar zijn. Het is prachtig dat wij dan bij hebben kunnen dragen aan een mooi project waar een ander jarenlang veel plezier aan kan beleven. Werken in Het Groene Hart heeft ons als aannemer absoluut verrijkt.”