Systemen


Corsa

Voor het aanleveren van raadsstukken en collegestukken start je in Corsa. De stukken die uiterlijk dinsdag om 12.00 uur voor akkoord door de eenheidsmanager geparafeerd zijn, kunnen de week erna worden behandeld in de collegevergadering. Het vergaderschema van de commissie- en raadsvergaderingen vind je door op de button 'lees meer' te klikken. De handleiding over hoe Corsa werkt, kun je vinden op intranet.

BigBen

BigBen is een tijdsregistratiesysteem. Je werkplanning (IWK) en de registratie van gewerkte uren doe je in dit programma. Er zijn afspraken over hoe dat moet en wat aan het eind van het jaar je saldo teveel of te weinig gewerkte uren mag zijn. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken bij jou als medewerker.

E-suite

Inkomende post

Door team DIV (Digitale Informatie Voorziening) wordt bijna alle inkomende post gescand en aan een nieuwe of een bestaande zaak gekoppeld. Deze zaken worden via e-mail doorgestuurd naar de zaakverdeler op de betreffende afdeling. De zaakverdeler zet de zaak dan weer door naar jou als behandelaar. Deze zaken kun je zien in het Medewerkerportaal (e-suite) bij 'werklijst' onder 'zaken'.

Uitgaande post

Documenten die verstuurd moeten worden kun je in het Medewerkerportaal (e-suite) aanmaken en registreren. Daarna print je het document en leg je het in een envelop in het de ‘post uit-bakje’ op je werkplek. De Servicedesk zorgt voor het ophalen en verzenden. Doe je dit vóór 16:00 uur (vrijdag tot 15:00 uur), dan wordt de post dezelfde dag verstuurd.

YouForce

In YouForce kan je verschillende personeelsmutaties digitaal aanvragen en verwerken. YouForce bestaat uit verschillende modules.

1. Mijn Dossier; behalve de loonstroken en jaaropgaven, vind je hier ook de informatie uit je personeelsdossier. Alle papieren dossiers vanaf 1 januari 2001 zijn ingescand en via deze module beschikbaar voor de medewerkers, managers en P&O-ers. Als je iets wilt toevoegen in je personeelsdossier kun je dit zelf in YouForce doen. Om stukken te verwijderen, moet je contact opnemen met je manager en/of personeelsadviseur.

2. Flex Benefits; hier kan jij je IKB beheren. Met je IKB kun je aanvragen voor het kopen-verkopen van verlof doen en onder andere je fietsregeling uitruilen.

3. Self service; met deze module worden declaraties en andere aanvragen digitaal verwerkt. Declaraties zoals studiekosten of reiskosten kunnen hier ingediend worden en het aanvragen zoals ouderschapsverlof.


Jij kan je gegevens via de volgende link: https://m.youforce.biz in een beveiligde omgeving inzien via je telefoon of je tablet. Via deze service kan je snel je loonstrook of jaaropgave bekijken en ook declaraties indienen.

Interne post

Interne post wordt verzonden in een interne envelop. Dit zijn grote gele enveloppen met gaatjes. Zet je naam en teamnaam van de ontvanger op de interne envelop en leg het in het ‘post uit-bakje’ op je werkplek. De Servicedesk zorgt voor het ophalen en verzenden. Doe je dit vóór 16:00 uur, dan wordt de post de volgende bezorgd. Interne post die vrijdag vóór 15:00 uur wordt opgehaald, wordt de maandag daarna bezorgd.