Spelregels

Huisregels

Binnen de gemeente Kampen hebben we samen duidelijke regels en afspraken gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld over informatiebeveiliging, integriteit en eed/belofte, de ziekmeldingsprocedure en het rookbeleid.

Openingstijden stadhuis

Bij de gemeente Kampen zijn er flexibele werktijden. Je kunt in het stadhuis terecht van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Werkplek

 • Zorg dat je bureau zo leeg mogelijk is (clean desk policy);
 • Houdt de vloer zo vrij mogelijk van spullen (dozen, dossiers);
 • Blokkeer je computerscherm als je je werkplek verlaat, ook al is het alleen om koffie te halen.
 • Sluit de kasten aan het einde van de werkdag. Dit staat netter en is beter voor de informatiebeveiliging;
 • Doe aan het eind van de dag de zonwering omhoog;
 • Sluit de ramen;
 • Schakel de verlichting uit;
 • Gebruik geen plakband op wanden en deuren.

Parkeren

Kom je met de auto naar het werk? Voor het stadhuis zijn veel parkeerplaatsen beschikbaar voor auto’s en motoren. De eerste twee rijen van het parkeerterrein voor het stadhuis zijn bestemd voor bezoekers en leden van het college van burgemeester en wethouders. We vragen je om geen gebruik te maken van deze parkeerplaatsen, ook als er een evenement wordt gehouden op het plein. Je kunt je voertuig dan ook parkeren bij sporthal de Reeve.

Informatieveiligheid en privacy: ook jouw pakkie an

Met de steeds verdergaande digitalisering is informatieveiligheid een toenemende dreiging voor mensen en organisaties. Door een simpele druk op de knop heeft men toegang tot een grote hoeveelheid aan informatie en persoonsgegevens. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat wij veilig omgaan met hun (persoons-)gegevens, deze goed beveiligen en niet zonder toestemming delen met externe partijen. Privacy raakt de hele organisatie. We moeten ons allemaal bewust zijn van de risico’s die horen bij de omgang met gegevens van inwoners en bedrijven. Je leest er meer over in: 12-tips-voor-informatiebeveiliging

Toegangspas

Je hebt een toegangspas nodig om in het gebouw te komen. Daarnaast is het verplicht om bij binnentreden of verlaten van het stadhuis je aan- of af te melden door de toegangspas voor de kaartlezers te houden. Dit is van belang voor het klant contact centrum (als er bezoek of telefoon voor je is), bedrijfshulpverlening bij calamiteiten en beveiliging voor controle en het afsluiten van het gebouw.

Roken

Ben je een roker? Dan is het goed om te weten dat er alleen buiten het gebouw gerookt mag worden op het balkon van het bedrijfsrestaurant en buiten bij de goedereningang. Op deze twee locaties zijn asbakken geplaatst. Bij de personeelsingang naast de draaideur staat een paal om sigaretten te doven. Gebruik deze plek niet als rooklocatie. Werk je op een van de buitenlocaties van het stadhuis vraag dan aan je afdelingshoofd of collega’s waar je mag roken.

Kledingvoorschriften

Bij de gemeente Kampen hoef je niet in driedelig pak op je werk te komen. Spijkerbroek en sneakers zijn toegestaan. We gaan er uiteraard wel van uit dat jij je representatief kleedt. Voor buitendienstmedewerkers, bodes en toezichthouders is bedrijfskleding vereist.

Veilig e-mailen

CryptShare is een tool die is geïntegreerd in Outlook waarmee je veilig en versleuteld vertrouwelijke email kunt versturen. Ook is het mogelijk met deze tool grote bestanden te versturen. Hoe Cryptshare werkt, en hoe het werkt kun je vinden op de pagina Handleidingen onder het kopje Cryptshare

Datalekken

Wij verwerken een omvangrijke hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gaan hier precies mee om en zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. Daarbij houden we steeds rekening met de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daarop aan. Toch kan het voorkomen dat door een inbreuk op de beveiliging -een ‘beveiligingsincident’- persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Dit heet een datalek. Je kunt een datalek hier melden.

Telefonische bereikbaarheid

Voor de telefonische bereikbaarheid van de teams zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur);
 • Elk team is zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen voor de bereikbaarheid;
 • Teams melden collectieve afwezigheid (werkoverleg, teamuitje, etc.) bij de receptie;
 • Spreek je voicemail in en bel bellers z.s.m. terug. Spreek een aangepast voicemailbericht in tijdens je vakantie.

Fietsenstalling

Als je op de fiets naar je werk komt, dan mag jij je fiets in de fietsenkelder plaatsen. Hier zijn ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. Kom jij van ver op de fiets naar je werk? In de fietsenkelder zijn er drie douches voor algemeen gebruik. Voor het opbergen van je kleding zijn er kledingkastjes aanwezig. Als je wilt douche, vergeet dan niet je eigen handdoek mee te nemen!

Er zijn ook plekken voor fietsen voor het stadhuis, deze zijn bedoeld voor bezoekers. Het is niet de bedoeling dat jij je fiets hier plaatst. Bromfietsen en scooters mogen niet in de fietsenkelder worden geplaatst. Deze kun je buiten stallen naast de ondergrondse containers bij de goedereningang.

Ambtseed/-belofte

Voor nieuwe medewerkers is het afleggen van de ambtseed/-belofte een voorwaarde om te worden aangesteld. Dit is een onderdeel van de collectieve introductiedag welke drie keer per jaar plaatsvindt. Voordat de nieuwe eed of belofte wordt afgelegd is het verplicht om tijdens de introductie de e-learning integriteit te doen.

Ben je een tijdelijke kracht? Dan leg jij geen eed/belofte af, maar onderteken jij op je eerste werkdag de integriteitsverklaring. Dit is verplicht.

Bij de gemeente Kampen zijn een aantal gedragscodes afgesproken. Hier dien jij je als ambtenaar aan te houden.

Ziek?

Ziek zijn is nooit leuk, maar het kan iedereen overkomen. Belangrijk is om de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over ziek- en herstelmeldingen goed na te komen.

Ziek en privacy

Wat mag de werkgever/leidinggevende niet vragen en registreren?


- Welke gezondheidsklachten je precies hebt en waardoor dat komt (de aard en oorzaak van de ziekte)

. Je hoeft dus geen antwoord te geven op zulke vragen. Deze privacygevoelige informatie mag alleen de bedrijfsarts verzamelen en verwerken.

- Welke mogelijkheden je hebt. Vertel je dit uit eigen beweging aan je leidinggevende, dan mag hij/zij dit ook niet schriftelijk vastleggen. Heeft de bedrijfsarts de mogelijkheden vastgesteld, dan kun je samen met de leidinggevende bekijken wat voor werkzaamheden je (nog) wel kan doen.

- Het ziektepercentage, tenzij je door een bedrijfsarts bent gezien. De bedrijfsarts stelt namelijk de beperkingen vast, waaruit het ziektepercentage kan worden afgeleid. De leidinggevende mag dus niet zelf het ziektepercentage bepalen op basis van jouw informatie.

Ziekmelden

Als je ziek bent en niet in staat bent om naar het werk te komen of te kunnen werken, dan meld je dit telefonisch op je eerste ziektedag voor 09:00 uur bij het afdelingshoofd.

Het afdelingshoofd zal je vragen naar:

 • Datum van ziekmelding;
 • De verwachte duur van het verzuim;
 • Of het verzuim het gevolg is van een ongeval;
 • Welke acties nodig zijn om jouw herstel te bevorderen.

Ziek tijdens vakantie

Als je ziek wordt tijdens je vakantie en het naar verwachting langer gaat duren dan enkele dagen, dan kun je in aanmerking komen voor compensatie van gemiste vakantie-uren. Dit kan alleen als je jouw leidinggevende zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt met vermelding van het vakantieadres en telefoonnummer. En als je na terugkeer van vakantie een verklaring van de behandelende arts over de duur van de ziekte en de eventuele toegepaste behandeling kunt overleggen aan de bedrijfsarts.

Bereikbaarheid

 • Tot het moment dat er andere afspraken met je gemaakt worden, blijf je tijdens het verzuim telefonisch bereikbaar.
 • Verblijf je langer dan een paar dagen (bijvoorbeeld vakantie) op een ander adres, meld dit dan bij de ziekmelding.
 • Op verzoek van de werkgever kan een verzuimrapporteur van de bedrijfsarts je een huisbezoek brengen.

Kleding voorschriften

Bij de gemeente Kampen hoef je niet in driedelig pak op je werk te komen. Spijkerbroeken en sneakers zijn toegestaan. We gaan er uiteraard wel van uit dat jij je representatief kleedt.