Over ons:
Gemeente Kampen

Historie

De gemeente Kampen

Dankzij de vele monumenten, de culturele voorzieningen, het rijke verenigingsleven en evenementen is Kampen een bruisende stad. Toerisme en recreatie zijn speerpunten van beleid. Verschillende evenementen hebben inmiddels een landelijke uitstraling. Te denken valt hierbij aan de Sail-manifestaties, Kerst in Oud Kampen en de Kamper Ui(t) dagen. Behalve dat het bruist op dit gebied, bruist het ook op andere terreinen van de activiteiten. Zo zijn er vele ruimtelijke projecten in Kampen gaande. Voor actuele projecten wordt verwezen naar de website van de gemeente: www.kampen.nl.

Missie en visie

Missie

“We willen een professionele, flexibele, slagvaardige organisatie zijn, met medewerkers die zich blijven ontwikkelen, die weten wat er in de samenleving leeft en van buiten naar binnen werken. We stellen het maatschappelijk resultaat centraal en we werken integraal samen aan onze opgaven. We stimuleren inwoners en organisaties om hun eigen kracht te benutten en laten waar het kan het initiatief bij hen. Daarbij richten wij ons meer op de regie, op het scheppen van randvoorwaarden, op afstemming en op coördinatie.”

Visie

“Uit onze missie blijken regie, samenwerking en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten te zijn voor ons handelen als organisatie. Uitgangspunten, die van de gemeente Kampen een vernieuwde en vernieuwende manier van werken, een andere manier van omgang met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verlangen. We zijn partners en onze houding, ons gedrag, onze mentaliteit en onze communicatie zijn daar op ingesteld.”

Kernwaarden

· Betrouwbaarheid

· Resultaat

· Kwaliteit

· Vernieuwing

· Persoonlijke ontwikkeling