tijdlijn

De Terpen

februari 2023

Start bouw woningen Boerenerf

voorJAAR 2022

Start definitief inrichten van de straten

NAJAAR 2022

Start aanleggen openbaar groen

december 2021/ VOORJAAR 2022

Oplevering eerste woningen Start woonrijp maken

maart 2021

Definitief beplantingsplan en inrichtingsplan De Terpen Derde Terpencafé Start verkoop Eigenwijze Terp

januari 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan Omgevingsvergunning Dorpsterp en IJsselterp Start bouw eerste woningen

december 2020

Oplevering bouwrijpe grond Tweede Terpencafé

november 2020

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan De Terpen Publicatie tweede editie online magazine De Terpen Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan De Terpen in college Uitwerken ideeën inrichtingsplan in schetsontwerp

oktober 2020

Verloting vijf vrije kavels Boomgaard Eerste Terpencafé

juli 2020

Terinzagelegging bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen Publicatie eerste editie online magazine De Terpen

juni 2020

Behandeling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen in college Start verkoop eerste woningen

2019

Produceren bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen

maart 2018

Terugkoppeling resultaten workshop beeldkwaliteitsplan De Terpen Workshop inhoud beeldkwaliteitsplan De Terpen

december 2017

Presentatie verkavelingsplan De Terpen

oktober 2017

Presentatie opbrengsten ‘Ontwerp je Terp' festival 'Ontwerp je Terp' festival