Dit gebeurt er in het Groene Burenerf

Terwijl aan de ene kant van De Terpen steeds meer huizen staan, kijk je aan de andere kant uit over een zandvlakte. Het is stil op het Groene Burenerf. Of beter gezegd: het lijkt stil, want op de achtergrond gebeurt van alles. Wat is de stand van zaken? Gert-Jan van der Gulik, voorzitter van de vereniging Groene Buren Kampen, en architect Mara Breunesse geven een update.

Het Groene Burenerf wordt gerealiseerd op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit betekent dat bewoners hun toekomstige woonomgeving zelf ontwikkelen. Onder de naam ‘De Groene Buren’ werken zij aan een duurzaam, groen en sociaal woonerf.

Ontwerp

Het ontwerp voor het woonerf liet in eerste instantie op zich wachten. “Er stond al wat op papier, maar we besloten met de verdere uitwerking te wachten totdat het bestemmingsplan definitief was. Dit omdat er nog veel kon veranderen”, vertelt Mara. “Toen het bestemmingsplan in november 2020 werd vastgesteld, gingen we direct aan de slag.”

Grote diversiteit

In het Groene Burenerf komen 26 duurzame woningen te staan. Van sociale huurwoningen tot vrijstaande schuurwoningen; de diversiteit is groot. “Voor de bouw schakelden we in eerste instantie een ecologische aannemer in, maar dat bleek helaas te kostbaar te zijn”, zegt Gert-Jan. “Enerzijds omdat elke woning in onze buurt om maatwerk vraagt, anderzijds door de stijgende bouwprijzen.”

Duurzaam

Om de prijzen te drukken, werd besloten om bij meerdere woningen hetzelfde ontwerp toe te passen. “Dit zie je terug bij onder meer de verandawoningen. Daarnaast bouwen we duurzaam, maar op verschillende ambitieniveaus. Zo krijgen de sociale huurwoningen betonnen verdiepingsvloeren en voorzien we de schuurwoningen van een speciale ‘dampopen houtconstructie’ voor een optimaal binnenklimaat.”

Iedereen is welkom

Het Groene Burenerf bestaat uit tien sociale huurwoningen, vier appartementen, vijf rij- en hoekwoningen, vier verandawoningen en drie vrijstaande schuurwoningen. “De charme van dit project zit ‘m niet alleen in deze gebouwen, maar straks ook in de diversiteit van de bewoners. Van starter tot doorstromer en van jong tot oud, iedereen is welkom.”

Woningen beschikbaar

Door de lange doorlooptijd van het project is de samenstelling van de groep toekomstige bewoners vaak veranderd. “Mensen vonden bijvoorbeeld een ander huis, gingen scheiden of haakten af door de stijgende bouwprijzen”, licht Mara toe. “Hierdoor hebben veel geïnteresseerden die op de wachtlijst stonden toch een kans gekregen. Er zijn nu zelfs nog woningen beschikbaar.”

Definitief ontwerp

Op dit moment wordt het technische deel van het ontwerp uitgewerkt. “Van de maten tot de benodigde materialen; de aannemer brengt alles in kaart en bepaalt de bouwkosten”, zegt Gert-Jan. “Ik verwacht dat we deze zomer onze handtekening onder het definitieve ontwerp kunnen zetten. Vanaf dat moment staat alles vast, dus hoeven we ons geen zorgen meer te maken over prijsstijgingen.”

Eerste paal

Zodra de bouwvergunning binnen is, naar verwachting eind 2022, kan de aannemer starten met bouwen. Mara: “De moestuinwoningen realiseert de aannemer ter plaatse, waardoor je direct resultaat ziet. De andere woningen worden grotendeels in de fabriek gemaakt. Hierdoor lijkt er eerst weinig te gebeuren, maar gaat het op een gegeven moment heel snel.”

Materiaaltekorten

Hoewel de bouw strak gepland wordt, blijft het de vraag of alle materialen op tijd binnen zijn. Zo is het vanwege de wereldwijde tekorten moeilijk om aan bijvoorbeeld glas te komen. “Door de materialen op tijd te bestellen en voorraden aan te leggen, doet de aannemer er alles aan om vertraging te voorkomen. Mede daarom gelden er voor bewoners strikte deadlines bij het doorgeven van opties.”

Opgelucht

De eerste woningen worden in het najaar van 2023 opgeleverd. Dit loopt door tot de bouwvak van 2024. Gert-Jan kijkt ernaar uit. “Ik denk dat ik aan het eind van het project heel opgelucht zal zijn. Van de stikstofregels tot de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, er kwamen in de afgelopen periode allerlei gebeurtenissen voorbij die voor onzekerheid zorgden. Door rustig te blijven, hielden we de gang erin. Maar toch, het kostte al met al veel energie.”

Klaar voor de toekomst

Die energie krijgen Gert-Jan en zijn buren straks dubbel en dwars terug. Terwijl de energieprijzen stijgen, is het Groene Burenerf straks nagenoeg zelfvoorzienend met een eigen erfwarmtenet. “Hierdoor zijn de lasten laag en is ons duurzame, groene en sociale woonerf klaar voor de toekomst. Een veelbelovend vooruitzicht!”

Het Groene Burenerf

Het Groene Burenerf wordt ontwikkeld door bewoners zelf. Met elkaar werken zij aan een duurzaam, groen, sociaal woonerf. Van vrijstaande schuurwoningen tot verandawoningen, appartementen en sociale huurwoningen, het erf bestaat uit 26 huizen voor jong en oud. Ook vind je er gedeelde voorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte en een gezamenlijke tuin.

Op het erf speelt natuur de hoofdrol en vormt architectuur het decor. De woningen hebben een sobere uitstraling, worden gebouwd met circulaire materialen en zijn energieneutraal. Daaromheen voert groen de boventoon. De tuinen lopen over in het landschap, waardoor alles samenkomt: bewoners ervaren rust en ruimte terwijl de natuur zijn gang kan gaan.

Erfwarmtenet

Het Groene Burenerf krijgt een eigen erfwarmtenet. Dit betekent dat de bewoners zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Op het erf komen twee grote bodemwaterwarmtepompen te staan. Het water dat deze pompen uit de grond halen, wordt gebruikt om alle 26 woningen te koelen en te verwarmen. Daarnaast liggen er zonnepanelen op de daken om de benodigde energie op te wekken. De woningen zijn voorbereid op de toekomst: zodra het wettelijk mogelijk is om energie uit te wisselen, kunnen de bewoners van het Groene Burenerf dit doen.

Ken of ben je iemand die een huis zoekt?

In het Groene Burenerf zijn nog woningen beschikbaar. Is een woning onder optie, dan kun je op de wachtlijst gezet worden. Kijk voor meer informatie op www.groeneburenkampen.nl/woningen.