Colofon

Dit is de vierde editie van het online magazine over De Terpen, de nieuwste woonbuurt binnen Het Onderdijks in Kampen. Dit magazine is een uitgave van de gemeente Kampen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid zonder toestemming van de gemeente Kampen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit magazine? Stuur dan een mail naar hetonderdijks@kampen.nl. Kampen, oktober 2021

Redactie / tekst Sandra Tuinman, Typisch Sandra Hanneke Toes , tlu landschapsarchitecten Elisabeth Ekker, gemeente Kampen Eindredactie Elisabeth Ekker, projectleider gemeente Kampen Janet Veenstra, communicatieadviseur gemeente Kampen Heidi Nieuwenhuis, projectassistent gemeente Kampen

Fotografie Foto Tennekes Unsplash; Janko Ferlic, Aaron Blanco Tejedor, Lloyd Dirks, David Vig, Skylar Jay, Niels Weiss, Pascal Debrunner, Patrick Fore, Timotheus Frobel, Hermes Rivera Ontwerp wijZE ACTIVEERT VERANDERING Samenwerking BPD BEMOG CPO Groene Buren Jordy en Sanne Arjan en Kathelijne