DE aannemers zijn begonnen!

Wat gebeurt er de komende tijd op de bouwplaats? ___

De aannemers zijn begonnen! Nog even en je kunt de contouren van je nieuwe huis bewonderen. Of toch niet? Het bouwproces van de Dorpsterp en de IJsselterp verloopt compleet verschillend, waardoor je je soms misschien afvraagt of er wel iets gebeurt. Toch leveren beide aannemers de woningen op ongeveer hetzelfde moment op. Hoe dat zit? Jan Heite van Mateboer Bouw en Jeroen Bokhorst van Beverwijk Bouw leggen het uit.

Eerst even een voorstelrondje. Jan werkt als senior projectleider bij bouwbedrijf Mateboer Bouw uit Kampen. Samen met zijn team is hij verantwoordelijk voor de bouw van de veertig woningen van BPD op de Dorpsterp. Jeroen vervult de rol van projectleider namens Beverwijk Bouw uit Balkbrug, het bedrijf dat in opdracht van BEMOG de vijftien woningen op de IJsselterp realiseert.

Beton versus kalkzandsteen


Beide aannemers waren al vroeg bij de ontwikkeling van De Terpen betrokken, onder meer om het zogenoemde bouwsysteem te bepalen. Mateboer Bouw koos voor beton en Beverwijk Bouw voor kalkzandsteen. De kwaliteit van deze systemen is gelijk. Het belangrijkste verschil zit ‘m in de manier van bouwen. “Bij het betonsysteem kunnen we een groot deel vooraf in de fabriek produceren. Prefab heet dat”, legt Jan uit. “Rijd je in de komende maanden langs De Terpen, dan lijkt er ter hoogte van de Dorpsterp een hele tijd weinig te gebeuren.

Maar dan opeens gaat het snel: in mei brengen we de eerste onderdelen naar de bouwplaats, waarna we het ‘bouwpakket’ in elkaar kunnen zetten. Vervolgens zitten binnen enkele dagen de dakplaten erop.”

Bouwen op de bouwplaats

Op de IJsselterp verloopt het proces anders. Daar zie je langzaam de contouren van de woningen ontstaan. “We bouwen de woningen ter plaatse, waardoor we flexibel zijn”, vertelt Jeroen. “Prettig voor bewoners, want hierdoor kunnen we veel specifieke wensen realiseren.”

Net als bij de Dorpsterp moesten bewoners hun opties voor de kerst doorgeven. Verschil is dat ze in een later stadium pas een definitief besluit nemen over de afbouwopties. “We nodigen ze dan uit in hun nieuwe huis en laten onder meer zien waar de wandcontactdozen komen. Willen ze nog iets veranderen, dan is dat bespreekbaar. Het frezen van uitsparingen voor leidingdoorvoeren doen we namelijk niet voor, maar tijdens de bouw.”

Geen tekening hetzelfde

Omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden geproduceerd, moesten de bewoners van de Dorpsterp voor de kerst hun opties al definitief doorgeven. “Dat vonden ze best vroeg. En dat begrijp ik, maar we hebben deze gegevens nodig voor de werk- en productietekeningen”, aldus Jan. “We stellen tekeningen op voor álle veertig woningen. Omdat de woningen qua ontwerp en opties van elkaar verschillen, is geen tekening hetzelfde.”

"We stellen tekeningen op voor álle veertig woningen”

Staat alles op papier, dan worden de tekeningen geschikt gemaakt voor de machines en werkprocessen. “Op basis hiervan start de productie van onder meer de vloeren, wanden en dakplaten. Omdat veel onderdelen massief zijn, moet elk detail kloppen. En precies daarom is de uitgebreide voorbereiding zo belangrijk.”

Bijzondere wensen

In de afgelopen periode ontving Jeroen een aantal bijzondere wensen. “De bewoners van twee woningen wilden de begane grond graag met 1,20 meter uitbreiden. In het oorspronkelijk ontwerp was daar geen ruimte voor, maar toch kregen we het in overleg met de architect en de gemeente voor elkaar. Ook voorzien we een woning van een grote kelder.”

Verschillende busjes

Inmiddels is de bouw gestart en staan er hoge hekken rondom de Dorpsterp en de IJsselterp. Beide aannemers zijn begonnen met de boringen voor de warmtepompen. Daarna gaan ze verder met het heiwerk en het leggen van funderingen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden veel onderaannemers ingeschakeld, die allemaal hun eigen specialisatie hebben. “De komende periode zie je dus niet alleen busjes van ons, maar ook van andere bedrijven over de bouwplaats rijden”, aldus Jeroen. “De meeste busjes ken je waarschijnlijk. Zowel Mateboer Bouw als wij schakelen zoveel mogelijk bedrijven uit de buurt in.”

"Bovendien hebben we als aannemers onderling contact en kunnen we elkaar waar nodig helpen.”

Oplevering

Als toekomstige bewoner kun je de bouwplaats alleen bezoeken tijdens kijkmomenten, waarover de aannemers te zijner tijd meer informatie sturen. “De rest van de tijd zitten de hekken op slot. Zo voorkomen we diefstal en ongelukken”, zegt Jan. “De ruimte op de bouwplaats is beperkt. Wanneer we de ene woning opleveren, zijn we bij de andere nog bezig met de ruwbouw. Tegelijkertijd worden de wegen opengebroken om de woningen aan te sluiten op de nutsvoorzieningen. Om ervoor te zorgen dat de verschillende vakmensen elkaar niet in de weg lopen, hebben we een logistiek plan gemaakt. Dit betekent dat we bijvoorbeeld eerst bouwnummer 33 opleveren en daarna pas bouwnummer 18. Tussen de eerste en de laatste oplevering zit misschien wel acht tot tien weken. Begin 2022 verwachten we met alle woningen klaar te zijn. Dit is een prognose uiteraard.”

Kwestie van slim organiseren

Op de IJsselterp wordt nagenoeg dezelfde doorlooptijd gehanteerd. “De bouw duurt zo’n tien maanden, wat betekent dat we de eerste woningen eind 2021 opleveren. We beginnen met de twee-onder-een-kapwoningen, omdat die qua ontwerp wat ingewikkelder in elkaar zitten. De bouw van de drie-onder-een-kapwoningen verloopt sneller en start dit voorjaar.”

Ook Jeroen merkt dat de bouwplaats relatief klein is. “Gelukkig zijn de bouwwegen in overleg met de gemeente slim ingericht, waardoor we een rondje kunnen rijden. Bovendien hebben we als aannemers onderling contact en kunnen we elkaar waar nodig helpen.” Jan beaamt dat. “Natuurlijk doen we als concurrenten voor de grap wel eens stoer naar elkaar, maar ondertussen werken we respectvol samen en hebben we alles professioneel geregeld. We zetten ons voor de volle honderd procent in om er een mooi project van te maken!”

tijdlijn

De Terpen

NAJAAR 2021/ VOORJAAR 2022

Oplevering eerste woningen Start woonrijp maken

maart 2021

Definitief beplantingsplan en inrichtingsplan De Terpen Derde Terpencafé Start verkoop Eigenwijze Terp

januari 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan Omgevingsvergunning Dorpsterp en IJsselterp Start bouw eerste woningen

december 2020

Oplevering bouwrijpe grond Tweede Terpencafé

november 2020

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan De Terpen Publicatie tweede editie online magazine De Terpen Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan De Terpen in college Uitwerken ideeën inrichtingsplan in schetsontwerp

oktober 2020

Verloting vijf vrije kavels Boomgaard Eerste Terpencafé

juli 2020

Terinzagelegging bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen Publicatie eerste editie online magazine De Terpen

juni 2020

Behandeling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen in college Start verkoop eerste woningen

2019

Produceren bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen

maart 2018

Terugkoppeling resultaten workshop beeldkwaliteitsplan De Terpen Workshop inhoud beeldkwaliteitsplan De Terpen

december 2017

Presentatie verkavelingsplan De Terpen

oktober 2017

Presentatie opbrengsten ‘Ontwerp je Terp' festival 'Ontwerp je Terp' festival