TERUGBLIK EERSTE

TERPENCAFÉ

5 en 6 oktober 2020


Ondanks deze vreemde tijd staan de ontwikkelingen rond de nieuwe woonbuurt De Terpen niet stil. De eerste editie van het Terpencafé, waarin toekomstige bewoners en geïnteresseerden hun ideeën voor de inrichting van de buitenruimte deelden, vond plaats op 5 en 6 oktober 2020.

Tijdens een online bijeenkomst plakten de deelnemers aan de hand van verschillende vragen digitale post-its met daarop hun gedachten en ideeën. We zijn enorm blij met het enthousiasme en de goede inbreng. Verdeeld over twee avonden deden er vijftig mensen (veertig huishoudens) mee. Een rijke oogst kon dan ook niet uitblijven. Een terugblik.


“Het is prima om dit zo te doen. Helaas is er geen brede discussie tussen de groepen ontstaan op deze manier. Dit zou ook wel leuk geweest zijn.”

Johan Kamphuis, deelnemer eerste Terpencafé

IN GESPREK AAN DE HAND VAN

5 ONDERWERPEN

Na een gezamenlijke aftrap met een inleidende presentatie worden in kleine groepjes vijf onderwerpen behandeld. De deelnemers noteren hun gedachten en ideeën. Na elk onderwerp geven ze een korte toelichting en bespreken ze de overeenkomsten en verschillen. Aan het eind van de avond koppelen de groepen hun opbrengst terug naar alle deelnemers:

1. Inrichting openbaar groen

De eerste vraag “Hoe ziet u de inrichting van het openbaar groen?” wordt behoorlijk eensgezind beantwoord. Veel deelnemers hebben een natuurlijke en inheemse inrichting voor ogen, dat wil zeggen met beplanting die in Nederland veel voorkomt. Door het openbaar groen op een natuurvriendelijke en ecologische manier te beheren, verhoogt de biodiversiteit. En komen er meer insecten, zoals vlinders, bijen en andere kleine dieren, binnen het gebied. Het slechts een of twee keer per jaar maaien van het openbare gras draagt hieraan bij.

Qua beplanting noemen deelnemers vooral grote bomen en knotwilgen, mits het vrije uitzicht vanuit de woningen gewaarborgd is. Het lijkt hen mooi als deze bomen vruchtdragend zijn voor mens en dier. De biodiversiteit kan nog een extra duwtje in de rug krijgen door nestkasten voor egels, vogels en vleermuizen te plaatsen.


2. Beheer

Bij een groene inrichting komt direct het beheer om de hoek kijken. Daarom gaat de tweede vraag hierover. Deelnemers opperen natuurvriendelijk en ecologisch beheer, maar vragen zich af wie dit moet uitvoeren.

Wanneer het gaat over de grote groenvormen, zoals grasvelden, waterkanten en bomen, kijken deelnemers voornamelijk naar de gemeente. Bij de kleinere, specifiekere groenvormen, zoals bloemrijke bermen, knotwilgen, de boomgaard en de moestuin, hebben veel deelnemers interesse in gezamenlijk beheer. Op deze manier is er wat meer zeggenschap. Bovendien draagt gezamenlijk beheer bij aan de sociale samenhang: het vormt een mooie activiteit waarbij bewoners samen optrekken. Er is bij een aantal mensen zelfs interesse om een nader aan te duiden gebied met de zeis te maaien. Rond de kavels willen de deelnemers graag zelf de regie hebben. Wel vinden zij het belangrijk dat er tussen buren afspraken komen over de hagen. Afspraken zijn voor het beheer sowieso essentieel: het is van belang dat de gemeente, beheergroepen en bewoners weten wat ze moeten doen en zich daarvoor inzetten.

3. Moestuin & boomgaard

Op de vraag “Hoe ziet u het gebruik van de moestuin en de boomgaard?” komt als eerste naar voren dat het gebruik misschien niet alleen voorbehouden moet zijn aan buurtbewoners, maar bijvoorbeeld ook aan statushouders, minderbedeelden of scholen. In de moestuin moet volgens de deelnemers plaats zijn voor persoonlijke tuintjes en een algemene tuin waar op basis van goede afspraken wordt samengewerkt. De boomgaard zien de deelnemers als iets gezamenlijks. Er is interesse in leren snoeien. Daarnaast spreken sociale aangelegenheden aan, zoals een oogstdag, de verkoop van fruit of een plek om te picknicken. Ook hierover zijn de deelnemers het eens: duidelijke afspraken over het beheer en de opbrengst zijn van belang.

“Eén punt van feedback was dat de haalbaarheid en de mitsen/maren aan bepaalde ideeën niet gelijk duidelijk worden. We weten niet hoe de ideeën getoetst worden door jullie. Wellicht een idee om daar in de volgende sessie nog op in te gaan.”

Wilbert Kramer, deelnemer eerste Terpencafé

_

_

_

4. Sport en spel

Sport- en spelgelegenheden zijn er genoeg in Het Onderdijks. Daarom wordt er in De Terpen naar iets anders gezocht. Deelnemers vinden het belangrijk dat er plekken komen voor alle leeftijden. Denk aan bankjes bij de speelplekken voor de allerkleinsten, ravotzones voor iets oudere kinderen, hangplekken voor tieners en een minimale sportinfrastructuur voor volwassenen. De rode draad in het spelen in De Terpen vatten de deelnemers samen met de woorden ‘avontuurlijk’ en ‘natuurlijk’. Van vissen en klimmen tot bouwen, ravotten en met water spelen; alles gebeurt in een vanzelfsprekende vorm.

5. hagen

Als laatste bespreken de deelnemers de hagen die zowel rondom als op de afzonderlijke terpen staan. Hierover verschillen de ideeën van de deelnemers, maar dat hoeft niet te leiden tot onoverkomelijke problemen. Verschillende soorten hagen geven De Terpen een speels en natuurlijk karakter. Het belangrijkste aspect is het behoud van privacy in de tuin en het zelf kunnen onderhouden van de aangrenzende haag.
Hoe nu verder?

Onder toekomstige bewoners en geïnteresseerden is er veel animo om mee te denken over de inrichting van de buitenruimte van De Terpen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met al deze ideeën? De gemeente Kampen vertaalt de opbrengst van het eerste Terpencafé samen met tlu landschapsarchitecten naar een schetsontwerp. De wensen en ideeën van de deelnemers worden hierin zoveel mogelijk verwerkt. Het schetsontwerp presenteren we tijdens het tweede Terpencafé op 7 en 8 december. Tijdens deze bijeenkomst kunnen toekomstige bewoners en geïnteresseerden aangeven of het schetsontwerp voldoende aansluit bij hoe zij de groene inrichting van De Terpen zien.