EIGENWIJZE

TERP

Op je eigen manier vormgeven aan gemeenschapszin


In het hart van De Terpen ligt de Eigenwijze Terp. De naam zegt het al: op deze terp is ruimte voor jouw ideeën. Samen met je medebewoners geef je op je eigen manier vorm aan zorgen voor en leven met elkaar.


De Eigenwijze Terp is bestemd voor een groep van maximaal drie huishoudens. ‘Gemeenschapszin’ vormt het thema. Samen met vrienden realiseer je bijvoorbeeld één woongebouw en deel je ruimtes als de logeerkamer en de schuur. Ook kun je een generatiewoning bouwen of een plek creëren waar mensen zelfstandig wonen met zorg in de buurt. Er is van alles mogelijk.

Kom in aanmerking voor de kavel op de Eigenwijze Terp

Bijna alle woningen in De Terpen zijn inmiddels verkocht. De Eigenwijze Terp is de enige terp die nog in verkoop gaat. Wil je op de hoogte blijven? Houd dan www.kavelsinkampen.nl in de gaten. Als het zover is, leggen we op deze website uit hoe je je samen met anderen voor de Eigenwijze terp kunt inschrijven.

Buurtpleintjes en een buurttuin

Waar je op de Eigenwijze Terp zelf invulling geeft aan het thema ‘gemeenschapszin’, komt dit op de andere terpen vooral naar voren in de inrichting van de openbare buitenruimte. Zo worden de terpen gekenmerkt door buurtpleintjes en vind je er een gemeenschappelijke buurttuin.


Thema ‘gemeenschapszin‘

Het thema ‘gemeenschapszin’ hoort bij De Terpen. Tijdens het ‘Ontwerp je terp’ festival in 2017, waar huidige en toekomstige bewoners van Het Onderdijks meedachten over de nieuwe woonbuurt, bleek dat er behoefte was aan een plek met relatief veel collectieve ruimte. Dit om de betrokkenheid te vergroten. Vanaf dat moment vormde ‘gemeenschapszin’ het thema bij het ontwerp van de vijf terpen.