UPDATE

DIT GEBEURT ER NU IN DE TERPEN


Loop je op een doordeweekse dag langs De Terpen, dan zie je veel zand, graafmachines en vrachtauto’s. Hoewel er nog geen huizen worden gebouwd, werkt de gemeente Kampen volop aan de nieuwe woonbuurt.

Van voorbelasten tot klinkers straten, De Terpen wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Hierbij werkt de gemeente Kampen samen met Van Dalfsen Infra uit Genemuiden. De werkzaamheden zijn in september 2019 begonnen en duren tot eind dit jaar. Wat er allemaal gebeurt? Technisch werkvoorbereider Peter Crediet vertelt erover.

Voorbelasten met zevenduizend buisjes


Het bouwrijp maken van De Terpen startte met het zogeheten voorbelasten. Hierbij wordt de bodem in elkaar gedrukt, zodat die in de toekomst zo min mogelijk verzakt. “De bodem van De Terpen bestaat uit kleilagen met water ertussen. Dit water moest eruit”, vertelt Peter. “Normaal doen we dit door zand op de bodem te storten,

maar dat zou in dit geval te lang duren. Daarom pasten we een innovatieve techniek toe: verticale drainage. Hierbij werkten we met buisjes van zes meter lang met allemaal gaatjes erin.

We brachten deze buisjes in de grond en stortten er daarna anderhalve meter zand bovenop. Door het gewicht van het zand kwam het water in de kleilagen onder druk te staan en werd het via de gaatjes in de buisjes naar boven geduwd.

Zo drukte de bodem versneld in elkaar.” In totaal gingen er bijna zevenduizend buisjes de grond in. “Ze bevonden zich op de plekken van de straten. Hier wilden we al snel beginnen met onze werkzaamheden. Omdat de bouw van de woningen pas later op de planning staat, konden we daar met alleen zand voorbelasten.”

Wachten op de broedende vogelpaartjes

Eind april zat het voorbelasten erop. Na maanden van stilte reden er opeens vrachtwagens de nieuwe woonbuurt in. Ze haalden het zand weg en vervoerden het naar Reeve. “We konden niet overal direct aan de slag”, aldus Peter. “Tussen het zand bleken namelijk drie broedende vogelpaartjes te zitten. Op advies van ecologisch adviesbureau Ecogroen besloten we de nesten af te zetten en goed in de gaten te houden. Toen de eieren uitkwamen, wachtten we nog twee weken. Daarna vlogen de jonge vogels uit en konden wij verder met onze werkzaamheden.”

"Daarna vlogen de jonge vogels uit en konden wij verder met onze werkzaamheden.”

Groot netwerk onder de straten

Ondertussen startten ook de rioolwerkzaamheden. Alle straten werden uitgegraven voor de riool- en drainagebuizen. Ook de nutsbedrijven gingen aan de slag met het aanbrengen van kabels en leidingen. Peter: “Voor de nutsbedrijven was het even schakelen. Normaal leggen zij hun voorzieningen onder de stoep aan. Omdat er in De Terpen geen stoepen zijn, ligt alles onder de weg. Dit betekent dat bij het aansluiten van een woning de weg opengebroken moet worden. Daarom maken we geen bouwwegen van asfalt, maar van klinkers en puin.” De trafo is inmiddels geplaatst op een parkeerplaats aan de rand van De Terpen. “Van de lampen in huis tot de lantaarnpalen op straat, het gebouwtje voorziet de hele woonbuurt van energie. Daarnaast wekken bewoners natuurlijk ook zelf energie op met bijvoorbeeld zonnepanelen.”

Via de brug de nieuwe woonbuurt in

Hoe graag je ook in De Terpen zou willen kijken, de nieuwe woonbuurt is op dit moment nog verboden terrein. “Dat duurt niet lang meer. Vlak voor kerst leveren we het gebied bouwrijp op. Vanaf dat moment kun je via de Chalmotweg naar binnen en voor het eerst een rondje lopen. Met de toegangsbruggen zijn we op dit moment bezig. Bij de Koeweide, aan de kant van de school, komt een grote verkeersbrug. Even verderop, vlakbij de Chalmotweg, wordt een voetgangersbrug aangelegd. Ze krijgen dezelfde uitstraling als de rest van de bruggen in Het Onderdijks. Dit voorjaar start de bouw. Nog even geduld hebben dus voordat je via de échte entree je toekomstige woonbuurt kunt binnenlopen.”

tijdlijn

De Terpen

NAJAAR 2021/ VOORJAAR 2022

Oplevering eerste woningen Start woonrijp maken

maart 2021

Definitief beplantingsplan en inrichtingsplan De Terpen Derde Terpencafé

februari 2021

Start verkoop Eigenwijze Terp

januari 2021

Onherroepelijk bestemmingsplan Omgevingsvergunning Dorpsterp en IJsselterp Start bouw eerste woningen

december 2020

Oplevering bouwrijpe grond Tweede Terpencafé

november 2020

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan De Terpen Publicatie tweede editie online magazine De Terpen Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan De Terpen in college Uitwerken ideeën inrichtingsplan in schetsontwerp

oktober 2020

Verloting vijf vrije kavels Boomgaard Eerste Terpencafé

juli 2020

Terinzagelegging bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen Publicatie eerste editie online magazine De Terpen

juni 2020

Behandeling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen in college Start verkoop eerste woningen

2019

Produceren bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Terpen

maart 2018

Terugkoppeling resultaten workshop beeldkwaliteitsplan De Terpen Workshop inhoud beeldkwaliteitsplan De Terpen

december 2017

Presentatie verkavelingsplan De Terpen

oktober 2017

Presentatie opbrengsten ‘Ontwerp je Terp' festival 'Ontwerp je Terp' festival