Colofon Dit is de eerste editie van het online magazine over De Terpen, de nieuwste woonbuurt binnen Het Onderdijks in Kampen. Dit magazine is een uitgave van de gemeente Kampen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid zonder toestemming van de gemeente Kampen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit magazine? Stuur dan een mail naar hetonderdijks@kampen.nl. Kampen, juli 2020

Redactie / tekst Sandra Tuinman, Typisch Sandra Hanneke Toes, tlu landschapsarchitecten Karen van Vliet, stedenbouw BPD BEMOG CPO Groene Buren Eindredactie Elisabeth Ekker, projectleider gemeente Kampen Janet Veenstra, communicatieadviseur gemeente Kampen Heidi Nieuwenhuis, projectassistent gemeente Kampen Beelden tlu landschapsarchitecten BPD BEMOG CPO Groene Buren Qroost Beeldmakers Fotografie iStock Unsplash; Anna Earl, Brina Blum, Gemma Evans, Jamie Street, Janko Ferlic, Johnny Cohen, Leon Ephraïm, Markus Spiske, Meritt Thomas, Anna Kaminova, Page Cody, Patrick Fore, Luke Michael, Lauren York, Alicja Gancarz Ontwerp wijZE Creativiteit voor merken